Jeklene konstrukcije

Osnovni proizvod podjetja predstavljajo jeklene konstrukcije, ki se vgrajujejo predvsem v gradbeništvu, kjer predstavljajo nosilne konstrukcijske     elemente ali podporne konstrukcijske elemente pri oblikovanju notranjosti zgradb in pri vgradnji opreme.

Jeklene konstrukcije se vgrajujejo v objektih različnih namembnosti:

 • mostovi
 • športni objekti (stadioni, dvorane, …)
 • industrijski objekti (proizvodne hale, skladišča, logistični centri,…)
 • poslovni objekti (bencinski servisi, prodajni saloni, servisne delavnice,…)
 • trgovski objekti (nakupovalni centri, trgovine, …)
 • hotelski in igralniško zabaviščni kompleksi (hoteli, igralnice, bazenski kompleksi)
 • mejni prehodi
 • javni in kulturni objekti
 • stanovanjski objekti
 • garažne hiše
jeklene konstrukcije 3

Izvajamo vse tipe jeklenih konstrukcij kot na primer:

 • cevne konstrukcije
 • zvarjence iz pločevine (se izvajajo v primerih, kadar ni na razpolago ustreznega valjanega profila; običajno višine nad 1 m; spremenljivi preseki-različne debeline pločevin; posledično racionalizacija teže)
 • linijska in prostorska paličja (primerna za večje razpone)
 • sataste nosilce
 • ločne konstrukcije (iz različnih elementov – sklopov; primerna za večje razpone in višjo svetlo mero oz. višino)
 • sovprežne konstrukcije
 • konstrukcije posebnih oblik
 • strojegradnjiški elementi

Prav tako smo usposobljeni za izvedbo dinamično obremenjenih konstrukcij, kot so  mostovi.

Prednosti jeklenih konstrukcij

 • Jeklo je žilav in homogen material, primeren za vse vrste obremenitev in omogoča izvedbo visokoduktilnih objektov,
 • Vitkost konstrukcij in prerezov, večja neto koristna površina (večji izkoristek objektov),
 • Možnost premagovanja večjih razponov brez vmesnih podpor, kjer je težko uporabiti substitute,
 • Manjša lastna teža, posledično manjši temelji (cenovni prihranek), lažja logistika,
 • Primerno za visoke gradnje (masa) nad 30 m višine,
 • Relativno enostavna možnost predelav, dograditev in sanacij, sposobnost prilagajanja spremembam med gradnjo,
 • Možnost demontaže / montaže na drugo lokacijo,
 • Možnost izdelave estetsko zahtevnejših elementov (arhitekturne rešitve – svoboda oblikovanja), atraktivnost in ekonomičnost, z barvanjem lahko spreminjamo
 • izgled stavbe po želji,
 • Enostavna razgradnja in reciklaža – zaslužek za odpadno jeklo.
jeklene konstrukcije 2