Predstavitev podjetja Meteorit Plus d.o.o.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010 in je v 100% zasebni lasti. Na lokaciji v industrijski coni v Hočah pri Mariboru podjetje razpolaga s ca 3.000 m2 proizvodnih površin, poslovno zgradbo in ca 15.000 m2 zemljišč. Na omenjeni lokaciji se razvija Poslovna cena Meteorit, katere namen je celovito obvladovanje vseh potrebnih poslovnih procesov za razširjeno in zaokroženo ponudbo jeklarskih izdelkov ne samo na področju gradbeništva temveč tudi na področju strojegradnje in procesne opreme. Podjetje ponuja celovite in kakovostne rešitve na programih jekla v gradbeništvu.

Za doseganje vrhunskih kakovostnih in poslovnih rezultatov je podjetje sodobno organizirano in opremljeno. Podjetje skrbno izbira in razvija zaposlene in dobavitelje na vseh področjih.

Proizvodne površine so opremljene z mostnimi žerjavi nosilnosti 2 x 12,5t in 2x 3,5 t. Proizvodnja lahko izvaja tudi najzahtevnejša varilska in ključavničarska dela. Sama proizvodnja zajema tehnologije razrezov debelejših pločevin in profilov, NC plazma razrez, upogibanje in razrez tankih pločevin. Proizvodnja je opremljena za elektro obločno in CO2 varjenje. V proizvodnji je trenutno zaposlenih 40 strokovno usposobljenih sodelavcev za področja razreza, upogibanja in varjenja. Jedro opreme za varjenje sestavljajo povsem novi varilni aparati proizvajalcev Kemppi in Fronius, pa tudi nekaj aparatov EWM.
Podjetje veliko skrb namenja varnosti pri delu. V ta namen organizira usposabljanja in predavanja s strani internih in zunanjih izvajalcev.

Montaži del podjetja je usposobljen tudi za najtežja dela na terenu. Uspešno izvajamo tudi montaže najtežjih kosov v težjih pogojih. Montaža je opremljena s sodobnim ročnim in elektro orodjem. Za višinska dela  uporabljamo sodobne dvižne ploščadi in avtodvigala, po potrebi pa opremo tudi najamemo.

PROIZVODNJA:

 • mostogradnja
 • kovinske konstrukcije
 • rezervoarji
 • strojna oprema
 • kovinska galanterija

STORITVE:

 • montaža
 • storitve specialnega varjenja
 • strojne instalacije
 • projektiranje kovinskih konstrukcij

Podatki podjetja

NAZIV: Meteorit Plus d.o.o.
NASLOV: Miklavška cesta 82, 2311 Hoče

TELEFON: 02 621 13 00
FAX: 02 621 13 11

E-POŠTA: info@meteoritplus.si
SPLETNA STRAN: www.meteoritplus.si

DIREKTOR PODJETJA: Robert Karlo
LETO USTANOVITVE: 2010

GLAVNA DEJAVNOST: 25110 Proizvodnja jeklenih konstrukcij in njihovih delov

logo-noga

Razvojni cilji

Cilj podjetja je postati eden vodilnih ponudnikov jeklenih konstrukcij, na področju celotne Evrope, zato mora biti odprto za vse oblike sodelovanj z poslovnimi partnerji.

Ključ do uspeha je kreativnost in razvojna naravnanost zaposlenih, oz. vpeljava nove poslovne filozofije podjetja, s katero je potrebno seznaniti slehernega zaposlenega.

Poslovna usmeritev podjetja je doseganje zastavljenih ciljev, zato morajo poslovna politika, programi in aktivnosti dokazovati skrb za vse udeležence v poslovnih procesih. Zadovoljstvo naših kupcev je vir in osnova za plačilo našega dela in dela dobaviteljev, izplačila dobička lastnikom in prispevkov lokalni skupnosti. S trajnim izboljševanjem naših storitev in naših proizvodov, njihovega obsega in kvalitete ter produktivnosti dela lahko zagotavljamo odličnost storitev in tako presežemo zahteve in pričakovanja naših kupcev.

Z izboljšavami in inovativnostjo na slehernem področju našega poslovanja lahko zagotavljamo stabilno in trajno rast našega podjetja.

Do vseh udeležencev v poslovnih procesih – naših kupcev, zaposlenih, lastnikov, dobaviteljev in lokalne skupnosti gojimo poštenost, odkritosrčnost, dostojanstvo in spoštovanje…

Znanje, izkušnje, kreativnost in poštenost so ključne vrednote za naš način poslovanja, razlikovanje od konkurence ter za urejanje medsebojnih odnosov.

Poslovna strategija podjetja temelji na stalni in stabilni rasti podjetja, ki jo udejanjamo s širitvijo na nova tržišča in osvajanjem novih ciljnih skupin kupcev. Hitro spreminjajoči se trg nas postavlja pred vedno nove izzive in priložnosti, ki jih skladno s poslovno strategijo uspešno obvladujemo.

Ključni kazalniki poslovne strategije:

 • trajna in stabilna rast podjetja na vseh področjih delovanja,
 • stalen razvoj in optimiranje procesov v podjetju,
 • trajno znizevanje stroškov,
 • stabilna rast dodane vrednosti,
 • povečevanje konkurenčne sposobnosti,
 • ciljno razvijanje procesov in vodenje zaposlenih,
 • odgovoren odnos do zaposlenih, dobaviteljev ter okolja.

 Nagrade in certifikati

EN ISO 9001: 2008

Podjetje Meteorit Plus d.o.o. je nosilec certifikata ISO 9001:2008. Krovni standard kakovosti je dokaz zavedanja pomembnosti in zavezanosti kakovosti, da so proizvodi skladni z najvišjimi standardi kakovosti, kar odjemalci pričakujejo v vsakem trenutku, danes in tudi v prihodnosti. Organiziranost v skladu z ISO 9001 podjetjem pomeni stalni izziv, a hkrati priložnost in konkurenčnost pred podjetji, ki v skladu s tem standardom niso certificirani. Izboljševanje in zavzetost zaposlenih sta dve od osmih načel kakovosti.

EN ISO 3834-2

Ponosni smo tudi na najzahtevnejši mednarodni certifikat za varjenje ISO 3834-2 – standard za varjenje, ki daje navodila za ocenjevanje proizvajalčeve tehnične in kadrovske sposobnosti za izvajanje zahtevnih varilskih del. Certificirani za najvišjo stopnjo kakovosti 3834-2, ki po EN 1090 zagotavlja skladnost proizvodov po izvedbenem razredu EXC4, torej za dinamične konstrukcije najvišjega zahtevnostnega razreda. Opredeljene zahteve za varjenje v skladu s standardom 3834-2 je možno zagotavljati izključno z najvišje strokovno izobraženim varilnim osebjem, vključno z varilskim koordinatorjem z mednarodno diplomo IWE, kakor tudi s sodobno varilno opremo in odobrenimi različnimi varilskimi postopki.

Pridobili smo najzahtevnejši standard 3834-2, ki ima obsežno stopnjo zahtevnosti

stopnja zahtevnosti vrsta proizvodnje
OBSEŽNA

EN ISO 3834-2

Tlačna oprema, zahtevne konstrukcije, oprema za energetiko, procesna oprema, plinovodi, železniška vozila, ladje in druga zahtevna varilna proizvodnja.
EN 1090-1: 2009 + A1: 2011

EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 po sistemu 2+ – Certifikat kontrole proizvodnje

Izdelava (vključeno varjenje, protikoroziska zaščita in sestava) nosilnih elementov in varjenih konstrukcijskih jeklenih sestavnih delov do vključno izvedbenega razreda EXC 4 (najzahtevnejši izvedbeni razred).

EN 1090-2: 2008 + A1: 2011

EN 1090-2: 2008 + A1: 2011, izvedbeni razred do vključno EXC 4

Pridobili smo certifikat za jeklene konstrukcije EN 1090 ter s tem pravico za označevanje jeklenih konstrukcij z znakom CE. V prihodnje izdelava in montaža jeklenih konstrukcij brez izpolnjevanja strogih zahtev tega standarda ne bo v skladu s projektno dokumentacijo in ne bo možno pridobiti uporabnega dovoljenja. Standard velja za proizvodnjo jeklenih nosilnih konstrukcij na področju celotne Evrope in je obvezen za uporabo od 1. 7. 2014, določa pogoje za označevanje jeklenih konstrukcij s CE znakom. V prvem delu standarda so opredeljene zahteve za ugotavljanje skladnosti značilnosti delovanja za sestavne dele jeklenih in aluminijastih konstrukcij, v drugem delu standarda so opredeljene tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. Ključen je sistem kontrole v proizvodnji, ki zagotavlja skladnost z zahtevami od prvega do zadnjega proizvoda.

Imate Vprašanje? Pokličite nas: +386 (0)2 62 11 300